www.LigaNauczycieliEtyki.pl
[17.01.13] Etyka w Polsce - edycja 2013
   Znamy już najnowsze dane dotyczące sytuacji etyki w Polsce w roku szkolnym 2012/2013. Skrótowe porównanie trzech ostatnich okresów prezentujemy powyżej, w artykule znaleźć można bardziej szczegółowe dane i porównania.

   Po wszystkie szczegóły zapraszamy do odwiedzenia naszego działu ETYKA W POLSCE
(w menu głównym lub poprzez poniższy link).
[03.09.12] Wybieram etykę
   Na rozpoczęcie roku szkolnego przedstawiamy akcję informacyjną "Wybieram etykę". Akcja skierowana jest do młodzieży oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. Idea projektu zakłada rozpropagowanie informacji na temat możliwości wyboru między lekcjami etyki i religii. Celem jest przekazanie w krótki i czytelny sposób informacji o trybie zorganizowania zajęć w szkole, oraz danych adresowych szkół prowadzących zajęcia z etyki. Często przekazywane rodzicom i uczniom informacje dotyczące sposobu i trybu wprowadzenia lekcji etyki są tendencyjne i wskazują na szereg trudności związanych z organizacją zajęć.
   Akcja ma na celu informowanie o klarownym i składającym się jedynie ze złożenia oświadczenia dyrektorowi szkoły trybie wyboru zajęć z etyki. Na realizację projektu składa się akcja ulotkowania oraz promocja w internecie.
[27.06.12] Polskie lekcje etyki w Radzie Europy
   Minęły właśnie dwa lata od wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w słynnej sprawie Grzelak przeciwko Polsce, która dotyczyła nierównej sytuacji religii i etyki w polskich szkołach. Rok temu pisaliśmy na tych łamach o tej sprawie w tekście Są wyroki. Ale co dalej? konstatując smutną rzeczywistość braku poszanowania dla orzeczeń międzynarodowego trybunału.

   Minął kolejny rok i tym razem z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz zaprzyjaźnionego z nami portalu etykawszkole.pl powstała oficjalna skarga na uporczywe uchylanie się od wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polski rząd. Pismo datowane na 21 czerwca br. i zaadresowane do Komitetu Ministrów Rady Europy (organ decyzyjny tej organizacji składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich) zawiera szczegółowy i aktualny opis realiów organizowania lekcji etyki w polskich szkołach. Przytoczone zostały m.in. szokujące fakty złośliwej obstrukcji władz szkolnych wobec uczniów i rodziców chcących uzyskać informacje na temat lekcji etyki, a także tych którzy zdecydowali się zgodnie z obowiązującymi przepisami zażądać lekcji etyki w swoich szkołach...
[18.05.12] Etyka w Polsce - edycja 2012
   Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą edycją naszego badania sytuacji etyki w polskich szkołach. Tym razem zbadaliśmy nie tylko ogólną liczbę szkół z etyką w Polsce, ale także w szczegółowym podziale na typy szkół każdego szczebla. Wyniki dostępne są w skali każdego województwa jak i dla całego kraju.

   Po wszystkie szczegóły zapraszamy do odwiedzenia naszego działu ETYKA W POLSCE
(w menu głównym lub poprzez poniższy link).
[23.03.12] Scenariusze lekcji etyki
   W internecie coraz głośniej na temat etyki i filozofii w polskich szkołach, co zauważamy z niemałą satysfakcją. Pojawiają się nowe kampanie informacyjne, którym gorąco kibicujemy. Jednak wraz z propagacją idei etyki w szkołach w sposób naturalny rośnie zapotrzebowanie na konkretne materiały dydaktyczne, które wykraczałyby poza suche ramy ministerialnego programu nauczania. Także w tej sprawie internet staje się kopalnią arcyciekawych pomysłów. Dziś chcielibyśmy polecić kilka miejsc w sieci, gdzie znaleźć można sprawdzone i gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji etyki na różnych poziomach szkolnictwa powszechnego.

   Zaczniemy od najbardziej znanego i najbardziej zasobnego w materiały portalu dla nauczycieli, rodziców i uczniów „Etyka w Szkole”. Bogactwo scenariuszy jest tam ogromne, gdyż współpracujący z portalem pedagodzy zaczęli budowanie ichniej „bazy wiedzy” już w 2010 roku. Znajdziemy tam scenariusze okolicznościowe np. „Kiedy na zewnątrz jest zimno”, „Przyszła wiosna”, „O świętach inaczej” czy „Równouprawnienie kobiet”, ale także oparte na bardziej uniwersalnych pojęciach jak: „Przyjaźń”, „Być innym”, „Myśli są wolne”, „Bieda i bogactwo” (bardzo ciekawa seria lekcji)...
[16.02.12] Lista szkół z etyką
   Zaprzyjaźniony z nami portal EtykawSzkole.pl opublikował na swoich łamach interaktywną listę szkół, w których prowadzone są zajęcia z etyki. Lista powstała na podstawie danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

   Dzięki formule listy interaktywnej można w prosty sposób odnaleźć szkoły prowadzące etykę w każdym województwie, mieście bądź gminie. W spisie opublikowano wszystkie podstawowe dane teleadresowe włącznie z kontaktem mailowym i adresem strony internetowej (jeżeli istnieje). Publikacja takiej listy z pewnością pozwoli rodzicom i uczniom stojącym przed wyborem kolejnego etapu szkolnej edukacji na dokonanie świadomego i właściwego wyboru. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z listą na stronach portalu EtykawSzkole.pl
[06.01.12] Filozofia w TVP Kultura

   Już od 8 stycznia TVP Kultura zaprezentuje nowy cykl telewizyjnych wykładów pod szyldem „Co ty wiesz o filozofii?”. Wychodząc z założenia, że prawdziwa filozofia wyrasta z życia, wpływa na nie, pogłębia je, a żeby filozofować, nie trzeba mieć akademickiego wykształcenia, profesorowie Zbigniew Mikołejko i Jan Hartman podejmują filozoficzne rozważania, pokazując, w jaki sposób filozofia towarzyszy nam w życiu codziennym i jak ono wpływa na filozofię. Każdy z odcinków ma formę wykładu poświęconego jednemu wybranemu tematowi (m.in. Szczęście, Zło, Ciało, Przemoc, Człowiek wolny, Prawda-Fałsz, Dowody na istnienie Boga)...
[28.12.11] Studia podyplomowe „Etyka i filozofia w szkole”
   Uniwersytet Opolski przygotował ciekawą ofertę dla nauczycieli i pedagogów zainteresowanych zdobyciem uprawnień do prowadzenia lekcji etyki i filozofii. Celem studiów podyplomowych "Etyka i filozofia w szkole" jest przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz etyki na poziomie liceum.

   Program studiów obejmuje praktyczne strony nauczania etyki i filozofii w szkołach, analizę współczesnych problemów etycznych i filozoficznych wraz z ich teoretycznymi i historycznymi podstawami. Ciekawym uzupełnieniem typowo akademickich zajęć wydają się być elementy programu zajmujące się m.in. filozofią nowych mediów, sztuką prowadzenia sporów, etyką społeczną i polityczną czy wybranymi problemami gender...
[19.12.11] Pokazowa lekcja etyki prof. Hartmana
   Krakowski oddział Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zorganizował w ramach projektu etykawszkole.pl pokazową lekcję etyki w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Krzystofa Kieślowskiego w Krakowie. Lekcję gościnnie poprowadził prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem spotkania był problem kary śmierci omawiany m.in. na przykładzie niedawnych dramatycznych wydarzeń w Oslo i jego okolicach.

   Lekcja została zarejestrowana za pomocą kamery i udostępniona w dwóch częściach poprzez kanał YouTube krakowskich racjonalistów. Zachęcamy gorąco do obejrzenia tego interesującego materiału...
[14.11.11] LEGO-LOGOS – nauczanie filozofii i etyki na przykładzie klocków
   „Lego” w języku duńskim oznacza „baw się”, w domyśle „baw się klockami”. Słowo „logos” natomiast pochodzi z języka starogreckiego i jest terminem filozoficznym o tradycji sięgającej początków filozofii. Ma ono wiele znaczeń, najogólniej można powiedzieć, że jego sens wyraża wszystko to, co przez człowieka pomyślane, powiedziane i zapisane, a w węższym znaczeniu używano go na określenie nauki.

   LEGO-LOGOS to nazwa projektu i metody nauczania opracowana przez Jarosława Marka Spychałę. Wyszedł on z przekonania, że już od szkoły podstawowej młodzi ludzie uczą się nienaturalnego sposobu wnioskowania i dochodzenia do z góry założonych rezultatów. I nawet jeśli uczniowie są zachęcani do prezentowania własnych sądów i ich uargumentowania, to milczącym założeniem jest, że młody człowiek nie jest zdolny do naprawdę samodzielnego myślenia i że nie ma prawa do wygłaszania własnych opinii. Szukając sposobu, aby pobudzić słuchaczy/studentów do samodzielnej refleksji, która nie będzie wychodziła naprzeciw niczyim oczekiwaniom, Spychała zainteresował się klockami Lego, których już wcześniej używał jako pomoc dydaktyczną na zajęciach z historii filozofii antycznej...
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | ABC ETYKI W SZKOLE | ETYKA W POLSCE | O NAS | KONTAKT