www.LigaNauczycieliEtyki.pl
O NAS


Liga Nauczycieli Etyki jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Kapitału Społecznego.

Pomysł upowszechniania zajęć z etyki padł ze strony Janusza Palikota podczas pokongresowego objazdu polskich miast i miejscowości w październiku 2010 roku. Pierwsze zręby organizacyjne Ligi Nauczycieli Etyki powstały w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Katarzyny Krasickiej z Poznania. Podczas II Kongresu Stowarzyszenia Ruch Poparcia Palikota odbywającego się 15 stycznia 2011 roku w Katowicach, w trakcie debat panelowych, wystąpił Czesław Grzelak, którego sprawa w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu stała się jednym z istotnych punktów deklaracji programowej Stowarzyszenia i inspiracją przy dalszych, bardziej sformalizowanych działaniach Ligi Nauczycieli Etyki.

W styczniu 2011 roku powołany został także Bank Nauczycieli Etyki, którego zadaniem jest gromadzenie informacji o merytorycznie przygotowanych pedagogach gotowych do prowadzenia zajęć z etyki w całej Polsce. Pieczę nad pracami Banku od samego początku objęła Kamila Płoszczyca. Intensywne prace prowadzone w ramach Banku Nauczycieli Etyki doprowadziły do powstania grupy kilkuset nauczycieli gotowych prowadzić zajęcia z etyki w szkołach całej Polski.

W lipcu 2012 roku koordynację projektem nieformalnie przejęła Jadwiga Żukowska, a w październiku 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia Ruch Kapitału Społecznego oficjalnie powołał Jadwigę Żukowską na stanowisko Pełnomocniczki ds. Ligi Nauczycieli Etyki.

Naszym celem jest upowszechnienie zajęć etyki w polskich szkołach poprzez:

  - kampanie informacyjne wśród uczniów i rodziców uświadamiające czym jest etyka i jakie są procedury     organizowania lekcji etyki w szkole,

  - pomoc uczniom i rodzicom w egzekwowaniu prawa do zajęć etyki w szkole,

  - poszukiwanie nauczycieli etyki,

  - nagłaśnianie przypadków łamania prawa przez szkoły, które nie organizują lekcji etyki mimo istniejącego     zapotrzebowania na takie zajęcia,

  - Egzekwowanie od Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonania wyroku Trybunału Praw Człowieka w     Strasburgu w sprawie „Grzelak przeciwko Polsce”.


Nasz zespół:

Województwo śląskie:
  - Kamila Płoszczyca
  - Katarzyna Mrozowska
  - Leszek Żabiński


Województwo wielkopolskie:
  - Czesław Grzelak

Województwo mazowieckie:
  - Jadwiga Żukowska

Województwo lubuskie:
  - Tomasz Krause


STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | ABC ETYKI W SZKOLE | ETYKA W POLSCE | O NAS | KONTAKT