www.LigaNauczycieliEtyki.pl
ABC ETYKI W SZKOLE


Czy wiesz, że masz prawo do lekcji etyki w swojej szkole?

Czy informowano Cię o możliwości złożenia oświadczenia wyrażającego chęć uczestnictwa w lekcjach etyki?

Czy zniechęcano Cię do starania się o lekcje etyki, tłumacząc, że nie ma nauczyciela lub innych chętnych uczniów na te zajęcia?

Zobacz jakie są przepisy* i co możesz zrobić:

1. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy.

2. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie, lekcje etyki w szkole powinny być organizowane w grupie     międzyklasowej.

3. Jeżeli w szkole na naukę etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę, organizuje     naukę etyki w grupie międzyszkolnej. Liczba uczniów w grupie nie powinna być mniejsza niż trzy.

Jak te przepisy przełożyć na praktykę?

 - najprostszym działaniem będzie znalezienie w swojej klasie 7 osób chętnych na lekcje etyki,

 - jeśli to się nie uda, znajdź 7 chętnych uczniów w całej Twojej szkole,

 - jeśli i to będzie zbyt trudne, zgłoś dyrektorowi szkoły, że chciałbyś uczęszczać na lekcje etyki i zapytaj o    możliwość uczestniczenia w nich w szkole lub grupie międzyszkolnej.


W każdym z powyższych przypadków, napisz oświadczenie wyrażające Twoją chęć uczestniczenia w lekcjach etyki i przekaż je dyrektorowi szkoły.

 - w szkole podstawowej i gimnazjum takie oświadczenie muszą napisać rodzice ucznia, w szkole    ponadgimnazjalnej, sami uczniowie.

Przykład oświadczenia:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z późniejszymi zmianami, wyrażam chęć uczestniczenia w lekcjach etyki w Państwa szkole do czasu ukończenia pobierania w niej nauki.

………………..…………   ………..………    ………..........
miejscowość          data              podpis


Uwaga: Nie masz obowiązku pisać oświadczenia, w którym deklarujesz, że nie chcesz uczęszczać na lekcje religii!


Pamiętaj: Lekcje etyki w szkole to nie przywilej, lecz Twoje prawo! Obowiązkiem dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę jest zagwarantowanie uczniom dostępu do zajęć etyki!Jeśli masz trudności z dostępem do lekcji etyki, jeśli jesteś odsyłany „z kwitkiem” przez dyrektora szkoły, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w egzekwowaniu Twoich praw.
Pisz: igazuk@wp.pl* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z późniejszymi zmianami

Zapraszamy także do odwiedzenia zaprzyjaźnionego z nami portalu dla nauczycieli, rodziców i uczniów ETYKA W SZKOLE, gdzie można znaleźć wsparcie merytoryczne i materiały programowe pomocne w prowadzeniu lekcji etyki.

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | ABC ETYKI W SZKOLE | ETYKA W POLSCE | O NAS | KONTAKT